Mendidik dengan Santun, Sepenuh Hati,  dan Istiqamah